การศึกษา

การวิเคราะห์โอกาสทางการศึกษาออนไลน์

เนื่องจากความต้องการการศึกษาออนไลน์เติบโตขึ้นจึงมีโอกาสทางการศึกษาออนไลน์มากขึ้น ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการศึกษาออนไลน์ใหม่ ๆ จำนวนมากนี้ด้วยการค้นหาโปรแกรมที่เหมาะกับความต้องการของคุณ สิ่งที่ต้องทำสี่ประการก่อนเลือกโอกาสทางการศึกษาออนไลน์ที่ตรงกับความต้องการของคุณมีดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายทางการศึกษาของคุณให้ชัดเจน

คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการได้อะไรจากการศึกษาของคุณ คุณยินดีจ่ายเท่าไหร่? คุณกำลังพยายามฝึกฝนหรือเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพของคุณด้วยชั้นเรียนสองชั้นหรือไม่? คุณกำลังพยายามกำหนดทิศทางอาชีพใหม่ทั้งหมดหรือไม่? คุณกำลังพยายามก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วยปริญญาใหม่หรือไม่? คุณกำลังพยายามเพิ่มวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงให้กับประวัติส่วนตัวของคุณหรือไม่? หากคุณไม่ทราบคำตอบของคำถามเหล่านี้ทั้งหมดคุณอาจต้องคิดทบทวนก่อนจึงจะพร้อมดำเนินการต่อ อย่าลงทุนเงินมากเกินไปในโปรแกรมการศึกษาที่อาจไม่บรรลุเป้าหมายของคุณ

2. ทำรายการแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับเป้าหมายการศึกษาของคุณ

ดูเอกสารที่คุณจัดเตรียมให้คุณในโบรชัวร์และทางอินเทอร์เน็ตจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่ดูเหมือนว่าเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ หากพวกเขามีที่ปรึกษาทางวิชาการให้ใช้ประโยชน์จากพวกเขาเพื่อย้อนความคิดของคุณเกี่ยวกับการศึกษาของคุณออกจากพวกเขาและรับคำแนะนำ รวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาออนไลน์ให้ได้มากที่สุด เปรียบเทียบข้อเสนอของนักวิชาการรูปแบบการศึกษาต้นทุนและระบบสนับสนุนด้านการศึกษากับเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อ จำกัด รายชื่อของคุณให้แคบลงเหลือเพียงไม่กี่โรงเรียนที่ดูเหมือนว่าเหมาะกับคุณมากที่สุด

3. วิจัยโรงเรียนอย่างละเอียด

อาจมีหลักสูตรปริญญาออนไลน์ปลอมมากกว่าหลักสูตรปริญญาออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของวิทยาลัยที่คุณกำลังติดต่ออยู่ให้ทำการวิจัยเพื่อรับรอง เมื่อคุณทราบว่าสถาบันนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้วโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมนั้นเป็นเว็บไซต์ของสถาบันที่อ้างว่าเป็นของสถาบัน การโทรด่วนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของโรงเรียนในเว็บไซต์รายชื่อสถาบันการศึกษาแห่งชาติควรช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าคุณกำลังติดต่อกับโรงเรียนที่คุณเชื่อว่าคุณกำลังติดต่ออยู่

4. ไปกับชื่อใหญ่หรือการรับรอง

หากโรงเรียนที่คุณเลือกไม่ใช่โรงเรียนชื่อใหญ่เช่น Harvard ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงเรียนที่เสนอโอกาสทางการศึกษาออนไลน์ได้รับการรับรองที่เหมาะสม การรับรองวิทยฐานะเป็นวิธีที่นายจ้างส่วนใหญ่และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ พิจารณาว่าโรงเรียนที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนนั้นให้การศึกษาที่เพียงพอหรือไม่ การรับรองวิทยฐานะอาจไม่สำคัญเท่าสำหรับวิทยาลัยเอกชนในท้องถิ่น แต่โดยทั่วไปแล้วสิ่งสำคัญสำหรับหลักสูตรปริญญาออนไลน์จากวิทยาลัยขนาดเล็ก