- แฟชั่น

คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการพยากรณ์เทรนด์แฟชั่น

Fashion Trend Forecasting คืออะไร?

การพยากรณ์แนวโน้มแฟชั่นหรือที่เรียกว่าการพยากรณ์แฟชั่นคือการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่แฟชั่นในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น นักพยากรณ์มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลักบางอย่างเช่นสีผ้าพื้นผิวการพิมพ์กราฟิก ฯลฯ เพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ใช้ได้กับทุกสาขาของอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแนวสตรีทเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือประเภทอื่น ๆ นักพยากรณ์เทรนด์ไม่เพียง แต่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมนี้เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมที่สำคัญอื่น ๆ เช่นรถยนต์อาหารวรรณกรรมและของตกแต่งบ้านเป็นต้นเพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคตของแฟชั่น

ปัจจัยที่กำหนดแนวโน้ม:

แฟชั่นยอดนิยมเรียกอีกอย่างว่าแฟชั่นป๊อปเป็นตลาดที่ผันผวนและขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการ ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวโน้มในอนาคต ได้แก่ –

สีและผ้า – ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสองประการที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรม นักพยากรณ์ใช้ปัจจัยทั้งสองนี้อย่างมากในการทำนายอนาคตของแฟชั่น
คนดัง – นี่อาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการกำหนดแนวโน้มในอนาคต พรมแดงเป็นสถานที่สำหรับค้นหาเทรนด์แฟชั่นในอนาคต
เศรษฐกิจของประเทศ – เศรษฐกิจของประเทศและผลกำไรที่อุตสาหกรรมแฟชั่นได้รับในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ ยังช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่กำหนดอนาคตของแฟชั่น นอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้แล้วยังมีเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ อีกมากมายที่มีอิทธิพลต่อโลกแฟชั่นในทางบวกหรือทางลบ
การพยากรณ์ระยะยาว VS การพยากรณ์ระยะสั้น:

การคาดการณ์ระยะยาวจะประเมินแนวโน้มบางอย่างและมองหาแหล่งข้อมูลในอดีต การพยากรณ์แฟชั่นในกรณีของการคาดการณ์ระยะยาวจะใช้เวลามากกว่า 2 ปี ปัจจัยหลายอย่างเช่นข้อมูลประชากรสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์สำคัญระหว่างประเทศความคาดหวังของผู้บริโภค ฯลฯ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นในระยะยาว โดยทั่วไปการคาดการณ์ระยะยาวจะดำเนินการโดยที่ปรึกษาด้านการตลาดเฉพาะทางที่มีประสบการณ์บางอย่างในสายงาน

การพยากรณ์ระยะสั้นหรือที่เรียกว่าการพยากรณ์แฟชั่นนั้นเชี่ยวชาญเป็นหลักในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของการออกแบบแฟชั่น การคาดการณ์ระยะสั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมป๊อปและเครื่องแต่งกายของคนดัง เหตุการณ์บางอย่างเช่นงานศิลปะงานกีฬาที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์บางอย่างยังช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นระยะสั้น

ความสำคัญ –

การพยากรณ์เทรนด์แฟชั่นมีความสำคัญมากในโลกสมัยใหม่ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเข้าถึง หากไม่มีการคาดการณ์ที่ถูกต้องและแน่นอนเกี่ยวกับโลกแฟชั่นการผลิตชุดเดรสอาจถูกขัดขวางและทำให้เศรษฐกิจของ บริษัท บางแห่งลดน้อยลง การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นมีความสำคัญมากจากมุมมองของ บริษัท ไม่เพียง แต่การคาดการณ์จะช่วยในการผลิตจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรด้วย ในยุคที่รวดเร็วนี้ความผิดพลาดในแฟชั่นอาจเป็นอันตรายและเป็นอันตรายได้

ความรับผิดชอบของการคาดการณ์แนวโน้มสำหรับ บริษัท –

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แนวโน้มแฟชั่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจขององค์กรบางแห่ง นอกจากนี้การทำนายแนวโน้มในอนาคตก็มีบทบาทสำคัญมาก แฟชั่นของผู้หญิงมีความผันผวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆสองสามวันซึ่งแตกต่างจากแฟชั่นของผู้ชายที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างเท่านั้น บริษัท ใหญ่ ๆ มีทีมแฟชั่นเฉพาะที่รับผิดชอบในการคาดการณ์แนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยังมีส่วนสำคัญในการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต พวกเขาตั้งค่าโฆษณาที่ปรับแต่งเพื่อสร้างฐานที่มั่นสำหรับแฟชั่นบางประเภท